केन्द्रीय विद्यालय आई.आई.टी. चेन्नई
राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2015-16


क्रमांक

माह

कार्यक्रम

अप्रैल

हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट
(जनवरी-मार्च १५)

मई /जून

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

जुलाई

हिन्दी तिमाही प्रतिवेदन
( अप्रैल-जून १५ )

अगस्त

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक
हिन्दी कार्यशाला (प्राथमिक विभाग )

सितम्बर

हिन्दी पखवाड़ा समारोह
हिन्दी दिवस समारोह

अक्टूबर

हिन्दी पखवाड़े का प्रतिवेदन
हिन्दी तिमाही प्रतिवेदन
( जुलाई-सितम्बर १५ )

नवम्बर

हिन्दी कार्यशाला (सैकेंडरी विभाग )

दिसम्बर

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

१०

जनवरी

हिन्दी तिमाही प्रतिवेदन
( अक्टूबर –दिसम्बर १५ )

११

फरवरी

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

१२

मार्च

हिन्दी तिमाही प्रतिवेदन
(जनवरी –मार्च १६ )

                                                
संयोजक
हिन्दी राजभाषा विभाग                                   
( सुनीता सिंह )